تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


خبر تازه برای جاماندگان یارانه جدید حمایتی
تاريخ خبر: سه شنبه، 20 ارديبهشت 1401 ساعت: 16:46

 فارس: وزیر کار درباره فرایند واریز یارانه جدید حمایتی توضیحاتی ارائه کرد.

عبدالملکی:
 
مردم عجله ای برای اعتراض به نحوه پرداخت یارانه ها نداشته باشند.
 
دو نوع اعتراض در جریان واریز یارانه ها مردم می توانند داشته باشند یک اعتراض برای کسانی که یارانه به آنها تعلق نگرفته است و این دسته باید به سامانه هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند
 
 اعتراض دیگر می تواند به دهک بندی باشد که باید این افراد به سامانه حمایت وزارت کار مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد بدهند.