تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


عکس/دختران ناصرالدین شاه قاجار
تاريخ خبر: سه شنبه، 1 ارديبهشت 1394 ساعت: 09:05

 

دو تن از دختران ناصرالدین شاه قاجار در سنین جوانی


منبع: جوان وتاریخ