تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


کاهش قیمت خودرو در گرو تداوم عرضه خودروسازان
تاريخ خبر: چهارشنبه، 16 بهمن 1398 ساعت: 13:49

 به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اگر افزایش تولید خودرو دارای تداوم باشد قیمت خودرو کاهش و وضعیت بازار خودرو بهبود می یابد.

ولی ملکی اظهار داشت: اگر افزایش تولید خودرو امری مقطعی باشد چندان مفید و موثر نیست.
 
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر افزایش تولید خودرو به دلیل تکمیل خودروهای ناقص و به صورت مقطعی اتفاق افتد این امر موجب کاهش قیمت خودرو در بازار نمی شود و بر روی وضعیت بازار خودرو تاثیر مطلوب چشمگیری نخواهد داشت.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم عرضه خودرو می تواند موجب کاهش قیمت خودرو در بازار شود. وقتی که نمایندگی ها و نمایشگاهداران خودرو و همه مردم مشاهده کنند خودرو به طور مداوم در بازار موجود است این موضوع موجب کاهش قیمت خودرو و بهبود وضعیت بازار می شود.
 
ملکی گفت: اگر ایران خودرو موفق شود افزایش تولید دی ماه را به مدت 4 ماه حفظ کند خود به خود قیمت ها در بازار خودرو کاهش و وضعیت بازار خودرو بهبود می یابد.
 
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، وقتی عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد قیمت ها کاهش می یابد و عکس این موضوع نیز برقرار است.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بالا بودن نقدینگی و هجوم حجم وسیعی از این نقدینگی به بازار خودرو عامل موثری در افزایش قیمت خودرو است و این موضوع در هر بازاری برقرار است.
 
ملکی درخصوص تکثر قطعه سازان در کشور گفت: از نظر افزایش توان تکنولوژیکی و فناوری، تمرکز قطعه سازان موجب تولید فناورانه آنان می شود اما تعدد به تنهایی به منزله عیب نیست و به همان میزان می تواند موجب افزایش توان تامین شود.
 
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازی دنیا در حال پیشروی به سمت تمرکز و "جوینت ونچر" به منظور هم افزایی و افزایش توان تکنولوژیک است. قطعه سازان و بخش خصوصی کشور را نمی توان مجبور به این کار کرد بلکه آنها خود باید به این باور برسند.