تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


وضع اقتصاد ایتالیا بهتر شد
تاريخ خبر: يکشنبه، 10 آذر 1398 ساعت: 10:35

 نرخ بیکاری ایتالیا کاهش و رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ بیکاری ایتالیا در ماه اکتبر در شرایطی با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۹.۷ درصد رسید که این نرخ ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان بوده است. طی این مدت شمار افراد شاغل ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
وضع اقتصاد ایتالیا بهتر شد
 
شمار افراد بیکار با ۴۴ هزار نفر کاهش (معادل ۱.۷ درصد) به دو میلیون و ۵۱۵ هزار نفر رسیده است. از طرف دیگر شمار جمعیت فعال در بازار کار با ۲۵ هزار نفر افزایش به ۲۳ میلیون و ۴۲۶ هزار نفر رسیده است.
 
متوسط نرخ بیکاری ایتالیا در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۹ معادل ۹.۴۷ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۴ با ۱۳.۱ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به آوریل ۲۰۰۷ با ۵.۸ درصد بوده است.
 
نزخ تورم چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا طی این مدت از ۰.۲ درصد ماه قبل به ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. این نرخ که ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات بود، بالاترین تورم ثبت شده ایتالیا از ماه اوت بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی گیرد طی این مدت به ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم اکتبر ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است.
 
متوسط نرخ تورم ایتالیا در بازه زمانی ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۹ معادل ۵.۹۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به نوامبر ۱۹۷۴ با ۲۵.۶۴ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ با منفی ۰.۶ درصد بوده است.
 
از طرف دیگر رشد اقتصادی چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی در سه ماه سوم امسال ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است. افزایش مخارج دولتی و مصارف خانوار اصلی ترین عامل تقویت رشد اقتصادی ایتالیا بوده است.
 
متوسط رشد اقتصادی فصلی ایتالیا در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۵۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۷۰ با شش درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ با منفی ۲.۸ درصد بوده است.