تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


ستفاده از کابل های مخابراتی برای کشف زلزله
تاريخ خبر: شنبه، 9 آذر 1398 ساعت: 11:29

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس، پژوهشگران دانشگاه برکلی در کالیفرنیا با همکاری چند موسسه تحقیقاتی دیگر از کابل های مخابراتی زیردریایی برای شناسایی تکانه های ناشی از زلزله بهره گرفته اند.

استفاده از کابل های مخابراتی برای کشف زلزله
 
آنها در جریان انجام یک بررسی چهار روزه از بخشی از یک کابل زیردریایی ۲۰ کیلومتری که در سال ۲۰۰۹ در خلیج مانتری کالیفرنیا نصب شده بود، به منظور بررسی امکان شناسایی زلزله بهره گرفتند.
 
به همین منظور از یک دستگاه خاص فوتونیک برای ارسال علائم موج کوتاه به سمت کابل و نیز دریافت بازخورد آن استفاده شد. رشته علائم یادشده از نظر محققان برای شناسایی وقوع زلزله احتمالی قابل استفاده است. البته برای استفاده از این روش باید حسگرهایی به فاصله حداکثر ده متری از همدیگر بر روی کابل ها نصب شود.
 
از این روش برای شناسایی موفقیت آمیز زلزله ای به قدرت 3.4 ریشتر در ۴۵ کیلومتری شهر گیلروی کالیفرنیا استفاده شد. همچنین روش مذکور برای کشف برخی امواج توفانی زیردریایی نیز بهره گرفته شد. از این اطلاعات می توان برای هدایت دقیق و تجات زیردریایی ها نیز استفاده کرد.