تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SHAHRDARINEWS.COM


نسبت به شوراهای اسلامی نگاه حمایتی وجود ندارد
تاريخ خبر: چهارشنبه، 22 آبان 1398 ساعت: 13:16

 به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش معافیت های مالیاتی در لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» با اشاره به اینکه تاکنون هر موقع قانون شوراهای اسلامی تغییر کرده منجر به کاهش اختیارات آن ها شده است، گفت: در واقع نگاهی که به دولت محلی وجود دارد، نگاه حمایتی نیست.

حجت نظری در خصوص ماده 9 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» که افزایش معافیت های مالیاتی را به همراه دارد، گفت: در صورتی که قانون اساسی به صراحت به نهاد پارلمان محلی با نام شوراهای اسلامی اشاره کرده و اصول مختلفی را به آن اختصاص داده، همچنین از نیمه دهه 70 قانونگذار امورات محلی و انتخاب شهردار را به این نهاد محلی سپرده است، اما پس از آن شاهدیم که در بخش های حاکمیتی نگاه مثبتی به این پارلمان نیست و در واقع نگاهی که به دولت محلی وجود دارد، نگاه حمایتی نیست. 
 
وی با اشاره به اینکه تاکنون هر موقع قانون شوراهای اسلامی تغییر کرده منجر به کاهش اختیارات آن ها شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی مدام این نهاد را محدود می کند. وقتی شوراهای اسلامی شهر محدود می شود، به دنبال آن شهرداری ها را هم محدودتر می بینیم. این محدودیت در مسائل مالی نمود بیشتری دارد. شاهدیم که در لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در چند ماده عملا اختیارات مدیریت شهری کاهش داده شده است. 
 
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این لایحه در کنار هدف قرار دادن درآمد مدیریت شهری، اختیارات پارلمان محلی را هم در معرض تهدید قرار داده است. یکی از درآمدهای پایدار شهرداری ها که مالیات بر ارزش افزوده است، با نگاه دولت و تا حدی با نگاه مجلس شورای اسلامی در حال کم شدن است. 
 
نظری با اشاره به اینکه کاهش درآمد شهرداری ها منجر به افزایش شهر فروشی می شود، عنوان کرد: نگرانیم در صورت کاهش درآمد پایدار شهرداری ها، آن ها برای کسب بودجه سالانه و هزینه ای برای انجام مسئولیت ها و اختیاراتی که قانون بر عهده آن ها گذاشته است ناچار شوند به کسب درآمد از طریق درآمد ناپایدار روی بیاورند و این اتفاق منجر به شهر فروشی می شود. 
 
وی تصریح کرد: بخشی از عوارض و مالیات که ناشی از زندگی شهری است مانند عوارض نوسازی و پسماند را می توان به عنوان درآمدهای شهری عنوان کرد. به طور حتم اگر این درآمدها افزایش پیدا کند، شاهد شهر فروشی کمتری خواهیم بود. مشخصا در مورد شهر تهران با وجود سهم بالغ بر 25 درصد از تولید ناخالص ملی که ممکن است در سال های مختلف متفاوت باشد، عملا شاهد این هستیم که این سهم موقع وصول مالیات لحاظ نمی شود. 
 
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی در تهران است، افزود: به طور حتم یک چهارم مالیات به تهران نمی رسد، ولی در صورتی که تهران هزینه های پایتخت بودن را می پردازد، دولت هم باید هزینه های پایتخت بودن تهران را به او بپردازد.