جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 15 آبان 1397     
کلید حل مشکلات در توجه به بودجه و مالیه شهری نهفته است

به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بودجه مالیه شهری واکنش نشان داد.

 مجید فراهانی در نطق پیش از دستور به بحث و بررسی در خصوص چهار چالش پیش روی شهرداری تهران در رابطه با مسائل مالی پرداخت و با ارائه پیشنهاد به راه های فائق آمدن به این مشکلات پرداخت.
 
وي با بيان اينكه در میانه آماج حملات اقتصادی و تحریم های یک جانبه و غیر منصفانه در یک جنگ اقتصادی نابرابر علیه ملت سربلند ایران،شاهد سخت تر شدن شرایط زندگی برای مردم هستیم،اظهار كرد: شرایطی که باید همه ما برای مقابله با آن در سایه «نظام تدبیر شایسته» بهترین راه حل ها را برگزینیم تا بار مشکلات اداره دولت و شهرداری بر دوش مردم نیفتد و مردم هزینه اداره گران دولت و شهرداری را ندهند! شاید این تحریم ها بهترین فرصت برای اصلاح هزینه های تحمیل شده ناشی از ولع تصدی گرایانه دولت و شهرداری ها باشد، تا در نتیجه آن امور مردم به مردم واگذار شود و دولت و شهرداری به مرزهای قانونی سیاست گذاری،راهبری و مدیریت بازگردند. 
 
فراهاني با بيان اينكه برابر پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سالهای پیش رو و طول دوره فعالیت شورای پنجم ما با رکود ،تورم،افزایش کسری بودجه وکاهش رشد اقتصادی مواجه خواهیم بود. 
 
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: این یعنی قیمت های بالاتر واردات به دلیل کاهش ارزش ریال موجب خواهد شد تا تورم به نرخ های بالای 30 درصد برسد و با افزایش اثرات تورمی و کاهش تمایل به مصرف اقتصاد ایران وارد رکود تورمی خواهد شد، بر اساس برآورد و پیش بینی بانک جهانی انتظار می رود رشد اقتصادی ایران از منظر هزینه ای در سال 1397 معادل منفی 1.5 درصد و در سال 1398 برابر با منفی 3.6 درصد باشد. 
 
فراهاني تصريح كرد: با این تصویر از وضعیت اقتصاد ایران ما در شورای شهر تهران باید برای پیش گیری از تحمیل هزینه های مضاعف اداره شهر و شهرداری به شهروندان معزز تهرانی چاره اندیشی کنیم، زیرا مسئولیت ما فقط اداره شهرداری نیست! ما در برابر رونق،رشد اقتصادی،کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان شهرمان برپایه فرصت های اقتصادی تهران مسئولیم. 
 
فراهاني با بيان اينكه در سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها شهرداری تهران با کسری بودجه 17 درصدی مواجه بود، اضافه كرد:مطمئناً شرایط اقتصادی فعلی و کاهش درآمد واقعی به نسبت قیمت های ثابت شهرداری ما فقط با چالش کسری بودجه مواجه نخواهیم بود،بلکه کاهش قدرت خرید شهرداری و بالا رفتن قیمت ها ما را درگیر عارضه متوقف شدن و رشد کند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و عدم آغاز هرگونه پروژه جدید خواهد کرد.برای مواجهه با این چالش باید راه حلی یافت تا در سایه حل آن «اعتماد» مردم به انتخابشان در انتخابات اردیبهشت ماه 1396 و انتخاب ما به عنوان منتخبانشان حفظ شود. 
 
فراهاني اظهار كرد: راه فائق آمدن بر این چالش ها و کلید حل مشکلات در توجه به «بودجه و مالیه شهری» نهفته است،لذا معتقدم چهار محور مهم باید در راس برنامه ریزی و کانون توجه شورا و شهرداری قرار گیرد.   
 
وي با بيان اينكه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه نجات شهرداری ها از چرخه هزینه های فزآینده است، اضافه كرد: در مسیر اصلاح نظام مالیه شهری در این شرایط به جای تمرکز بر درآمدها باید بر هزینه ها تمرکز کرد،متاسفانه نظام بودجه ریزی مبتنی بر هزینه نه تنها آفت نظام بودجه ریزی کشور بلکه گلوگاه بحران مالی شهرداری هاست،برای پایان دادن به این روند رو به رشد هزینه ها و سامان بخشی نظام بودجه ریزی شهرداری ها لازم است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرار گیرد؛ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی تخصیص بر مبنای عملکرد،متناسب با تحصیل و وصول درآمدها ،پیشرفت فیزیکی و تاثیر پروژه ها در بهبود کیفیت زندگی شهروندان. 
 
وي ادامه داد: کاهش هزینه های اداره شهر ،باید به یک مطالبه ی عمومی شهروندان تبدیل شود،تا زمانی که شهروندان از شورا و شهرداری مطالبه ای در حوزه کاهش هزینه های اداره شهر نداشته باشند، ما شاهد اداره گران شهر خواهیم بود. کاهش هزینه های اداره شهر یعنی شهروندان عوارض عادلانه،با صرفه اقتصادی و دارای بالاترین کارائی را به شهرداری بپردازند و شهرداری این عوارض را در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه کند،نه اینکه ما در منطقه 10 شهرداری تهران شاهد آن باشیم که در بودجه سال 1397 سهم هزینه های اداره شهرداری یعنی حقوق و دستمزد کارکنان از سهم هزینه های توسعه شهر یعنی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بیشتر باشد. 
 
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه سرمایه گذاری ؛ باید در کانون توجه شورا و شهرداری قرار گیرد، گفت: متاسفانه در سال گذشته و سال جاری تاکنون می توان گفت که هیچ سرمایه گذاری جدی در تهران توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام نشده است؛ این یک زنگ خطر جدی است و باید به سرمایه گذاری در تهران توجه کرد،اگر سرمایه گذاری را جدی نگیریم در بازار رقابت ،رقبا جای تهران را خواهند گرفت و با جذب سرمایه گذاری تاب آوری اقتصادی تهران را به چالش خواهند کشید.باید برای مقابله با کسری بودجه و حفاظت از تاب آوری تهران در برابر تلاطمات اقتصادی سرمایه گذاری به ویژه مشارکت عمومی،خصوصی را جدی گرفت. 
 
وي تاكيد كرد: درآمدهای پایدار ؛ شرط لازم براي تداوم ارائه خدمات شهري براي ساكنين شهرها توجه به ایجاد و احیای درآمدهای پایدار شهرداری هاست، امري که غفلت از آن زمینه ساز بحران مالی شهرداری های کشور را رغم خواهد زد. اما این شرط واجب نباید بر اصل اداره مردمی شهرها از طریق شوراهای اسلامی خدشه وارد نماید. 
 
عضو شوراي شهر اضافه كرد: نکته کلیدی قابل تامل آن است که در پس ارائه لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمدپایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها و دو طرح های مدیریت جامع شهری و روستایی و طرح درآمدهاي پايدار شهرداري هاي كشور توسط دولت و مجلس نبایداختیارات شوراهای اسلامی کشور که در قانون شوراها به آن تصریح شده است به بهانه نظام مند کردن مالیه شهری مورد تعرض قرار گیرد،به ویژه آنکه وضع عوارض محلی به عنوان یک ابزار مالی رایج در دنیا از اختیارات مدیریت محلی است و محدود نمودن یا سلب این اختیار از شوراهای اسلامی کشور به منزله تمرکز گرایی،دولتی کردن اداره امور شهرداری ها و سلب اختیار از نهاد مردمی شورا و پایان دادن نقش عوارض محلی در تامین بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری ها خواهد بود. 
 
فراهاني عنوان كرد: اینجانب در بازدید از 15 منطقه شهرداری تهران از ابتدای فعالیت به عنوان عضو شورا تاکنون،شاهد مشکلات جدی درآمدی در مناطق بوده ام،به گونه ای که در بازدید یکی از مناطق وقتی به وضعیت بد آسفالت معابر سطح منطقه اعتراض کردم، از شهردار منطقه با تعجب پاسخ شنیدم که آیا می دانید الان کمتر از دو میلیون در حساب شهرداری منطقه موجودی داریم؟ 
 
وي با بيان اينكه در این شرایط اقتصادی چاره ای نداریم جز آنکه نظام تدبیر شایسته را در اداره شهر جدی بگیریم ، اضافه كرد: گام نخست در این مسیر انتخاب شهرداری شایسته و توانمند و دارای برنامه برای اداره شهر با این شرایط است ، آنچه برشمردم بخشی از راه حل های مالی و اقتصادی بود که لازم است مورد توجه همکاران عزیزم در شورای شهر تهران قرار گیرد. بدون شک با تکیه بر خرد و دانش و تجارب گذشته و با استفاده از توان نخبگان و صاحب نظران به ویژه جوانان می توان فردایی بهتر را رقم زد تا در سایه آن زمینه رضایت شهروندان که مقدمه رضایت الهی است فراهم شود.درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: